Αντοχή στην κάμψη

≥ 12,00 MPa

Απορροφητικότητα νερού

≤ 2,54 M%

Αντοχή στην τριβή

≤ 18,40 cm³/50cm²

Αντοχή στη συμπίεση

≥ 60 MPa

Φόρτιση θραύσης

≥ 3 kN

Αντίσταση ολίσθησης

Standard R9

Ανθεκτικότητα στο ψύχος

Class 2/B

Αντοχή στη φωτιά

A1fl fire resistant

 


FAQs

Download datasheet