Αντοχή στην κάμψη

≥ 10,60 MPa

Απορροφητικότητα νερού

≤ 3,42 M%

Αντοχή στην τριβή

≤ 18,80 cm³/50cm²

Αντοχή στη συμπίεση

≥ 60 MPa

Φόρτιση θραύσης

≥ 3 kN

Αντίσταση ολίσθησης

Standard R9

Ανθεκτικότητα στο ψύχος

Class 2/B

Αντοχή στη φωτιά

A1fl fire resistant

 


FAQs

Download datasheet

Category: